Wat als het verleden het heden bepaalt?

Anneke Vinke is Orthopedagoog, GZ-psychologe en Sensorimotor Therapeute. Zij houdt zich sinds begin jaren ’90 bezig met interlandelijke adoptie waarop zij in 1999 promoveerde. Sinds 2006 is zij vrijgevestigd en heeft een eigen praktijk, ze combineert diagnostiek, therapie, supervisie, onderwijs, training, advies en onderzoek rond vier thema’s: adoptie, pleegzorg, trauma en gehechtheid en docent aan de Trauma Academie.

Toelichting
Ervaringen zijn belangrijk en vormen je als mens. Wat als je zelf opgegroeid bent onder (extreem) nare omstandigheden? Hoe kan eigen (relationeel) trauma doorwerken in de opvoeding en in ouderschap?  Wat betekent het om ouder te worden als je zelf geen positieve jeugdervaringen hebt, wanneer je jeugd getekend is door trauma?  Wat als je als kind opgroeit bij nieuwe ouders en misschien wel in een ander land, een andere cultuur? Wat betekent dit? Wat brengt het kind mee en hoe beïnvloedt dat het ouderlijk en opvoedend handelen? Deze vragen (en meer) komen aan bod in deze workshop

Er wordt ingegaan op (on)veiligheid en [intergenerationele] hechtingsrelaties, met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen uit wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijk, diagnostiek en behandeling. Een en ander wordt aan de hand van voorbeelden en casuïstiek besproken.

Leestips

Populair en toegankelijk

Perry, B.D., Winfrey, O. (2021) What happened to you? Conversations on Trauma, Resilience, and Healing. New York: Flatiron Books. (Ned. vertaling: Wat is je overkomen. Gesprekken over trauma, veerkracht en herstel. Amsterdam: Spectrum).

Wetenschappelijk:

Van IJzendoorn, M. H., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2019). Bridges across the intergenerational transmission of attachment gap. Current Opinion in Psychology, 25, 31–36.

Risi, A., Pickard, J. A., & Bird, A. L. (2021). The implications of parent mental health and wellbeing for parent-child attachment: A systematic review. PloS One, 16(12), e0260891–e0260891.

Kort CV

Anneke Vinke is opgeleid als orthopedagoog en startte haar werkzame leven in het wetenschappelijk onderzoek. Zij promoveerde in 1999 op een onderzoek naar interlandelijke adoptie. Een thema waarin zij zich in de jaren daarna verder specialiseerde en heeft uitgebreid naar pleegzorg en kinderbescherming, met specifieke aandacht voor (diagnostiek en behandeling van) trauma en gehechtheid. Anneke werkt in eigen praktijk als therapeute en diagnostica. Zij combineert dit met supervisie geven, onderzoeks-, ontwikkelings-, advies-, en opleidingsactiviteiten. Zo is zij Hoofddocent Kind en Jeugd bij de TraumaAcademie. Zij is geregistreerd als Certified Advanced Practitioner in Sensorimotor Psychotherapy®, GZ-psycholoog BIG, Registerpsycholoog en supervisor Kind-en Jeugd (NIP), Lichaamsgericht Werkend Psycholoog (NIP) en als Orthopedagoog Generalist (BIG). Zij is phase II getraind en gecertificeerd in het gebruik van het Neurosequentieel Model van Therapie (NMT). Zij is civielrechtelijk rapporteur voor het NIFP Midden Nederland en buitengewoon lid van de afdeling Rechtspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugbescherming (RSJ). Sedert 2006 is zij gastmedewerker bij de Master Forensische Gezinspedagogiek in Leiden. Anneke is docent aan de Trauma Academie.