Veerkracht in moeilijk lopende therapeutische interacties

Drs. Martijn Stöfsel, klinisch psycholoog/psychotherapeut  in eigen psychotherapie- en onderwijspraktijk en docent Trauma Academie

Toelichting
Wij hebben een lastig vak. Ons belangrijkste instrumentarium, de therapeutische relatie, heeft een dubbele bodem. Immers de manier hoe we contact maken en onderhouden met onze clienten, de therapeutische relatie, is ook het vehikel waarin zich de problemen van de cliënt (zich uitend in inadequate coping in de omgang met zichzelf anderen) kunnen herhalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zich in de therapeutische relatie  bij cliënten met langdurige en complexe problematiek crisissen voordoen. Dat is lastig, maar kan ook een aanknopingspunt voor de ontwikkeling van adequatere coping zijn.

In deze workshop staan we eerst stil bij wat de therapeutische relatie is, hoe je die op verschillende manieren naar kunt analyseren. Deelnemers worden uitgenodigd om naar eigen lastige interacties met hun cliënten te gaan kijken. Concrete tools worden aangereikt hoe je effectiever met lastige situaties om kunt gaan en daar kunnen deelnemers vervolgens mee oefenen.

Kort CV
Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog-psychotherapeut en werkzaam in zijn psychotherapie- en onderwijspraktijk in Lunteren. Hij heeft meer dan twintig jaar gewerkt bij het SinaiCentrum, een Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma ten gevolge van oorlog, geweld en verlies. Hij heeft als hoofd behandeling gewerkt op de verslavingskliniek De Wending van het Leger des Heils. Hij publiceerde, alleen en met co-auteurs,  diverse boeken: ‘Complex trauma’ (2010), ‘Diagnosing and Treating Complex Trauma’ (2014), ’Lunteren en de Tweede Wereldoorlog’ (2015), ‘Trauma en persoonlijkheidsproblematiek’ (2017) en ‘Trauma en Verwerkingstechnieken’ (2020).  In het najaar van 2023 zal ‘Trauma en disfunctioneel Zelfbeeld’ verschijnen.

Hij geeft lezingen, workshops en cursussen op het gebied van de cognitieve gedragstherapie, psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek en de gevolgen voor de behandelaar en hij is columnist bij de Lunterse Krant. Hij is supervisor-leertherapeut VGCt, EMDR-practitioner, supervisor en psychotraumatherapeut bij de NtVP en supervisor schematherapie en NVP. Martijn is docent aan de Trauma Academie.