Vastlopen en loskomen doe je met z’n twee. Wat denk je? Jij en ik, wij twee samen?

Drs. Ayse Dogan, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Toelichting
In de interactie met cliënten die in hun basisvertrouwen gekwetst zijn, komen we warme en koude dynamieken tegen. De kunst is om deze dynamieken en hun impact niet eenzijdig in de schoenen van de cliënt te schuiven of ons ondoordacht te laten meevoeren in de interactiestroom. Als we ervoor willen zorgen dat de geschiedenis van onze cliënten hun toekomst niet bepaalt, dan zullen we zelf ook moeten kleur bekennen om samen te kunnen schrijven aan een nieuw relationeel verhaal. Hulpverleners kunnen een stap zetten in die richting door moedig en oprecht hun ervaringen, relationele behoeften of grenzen in de interactie op tafel te leggen. En dit op zodanige manier dat hun positieve intentie voelbaar en zichtbaar is voor de cliënt. Ook kunnen zij vanuit hun empathisch aanvoelen gissen naar de positieve intentie achter het gedrag van de cliënt. Vastlopen doen we namelijk samen en met elkaar. Dit gezamenlijk inzoomen, uitzoomen en doorlichten van de interactie is meestal op zich al een nieuwe en verrassende ervaring. Op deze manier kunnen cliënten ervaren dat er een ruimere wereld van relationele ervaringen te ontdekken valt naast deze die zij kennen. In deze workshop zetten we de eerste stappen in dit proces door stil te staan bij de impact van onze cliënten en te zoeken naar symbolen en metaforen om daarover te spreken samen.

Leestips

Nel Draijer & Nelleke Nicolai (2020). Overdracht en tegenoverdracht bij vroegkinderlijke traumatisering ‘revisited’, Tijdschrift voor Psychotherapie.

Dalenberg, C.J. (2000), Countertransference and the treatment of trauma. American Psychological Association.

Kort CV

Ayse Dogan werkt als klinisch psychologe en psychotherapeute in een GGZ-instelling en privépraktijk in België waar zij personen met diverse achtergronden en problematieken begeleidt. Zij heeft een persoonsgerichte- experiëntiële achtergrond en hanteert een integratieve aanpak in de klinische praktijk. Zij is als staflid verbonden met de Integratieve Psychotherapie Opleiding aan de Universiteit Antwerpen en docent binnen de PT opleiding aan de RINO Utrecht. Daarnaast verzorgt zij de keuzemodule ‘transculturele aspecten in supervisie binnen de Opleiding tot supervisor in de klinische psychologie en psychotherapie, Universiteit Antwerpen. Ayse laat zich in haar professioneel leven vooral inspireren door de interpersoonlijke benadering omdat zij gelooft dat wat in de relatie gebroken is ook enkel in de relatie kan hersteld worden. Zij verzorgt momenteel de vakken relatiehantering en interpersoonlijk proceswerk, hanteren van (chronische) suïcidaliteit, burn-out en cultuurgevoeligheid in psychotherapie. Ayse is docent aan de Trauma Academie.