Keynote 2: Drs. Martijn Stöfsel – *Terugveren*; Vroegkinderlijke traumatisering, disfunctioneel zelfbeeld en veerkracht

23 nov | 14:00 – 14:45

Drs. Martijn Stöfsel, klinisch psycholoog/psychotherapeut  in eigen psychotherapie- en onderwijspraktijk en docent Trauma Academie.

Toelichting
Een disfunctioneel zelfbeeld betekent dat iemand in het heden onterecht negatief over zichzelf denkt. Je zou kunnen zeggen dat iemand teveel vanuit negatieve ervaringen uit zijn of haar jeugd aan het ‘springen’ is. We bespreken dan ook eerst het verband tussen vroegkinderlijke traumatisering en de ontwikkeling van een disfunctioneel zelfbeeld. Dit wordt  gedemonstreerd door middel van een stoelenoefening.

Vervolgens worden de termen positief, negatief en disfunctioneel zelfbeeld verkend. Daarna bespreken we hoe je vanuit een negatief zelfbeeld kunt ‘terugveren’ naar  meer positievere zelfbeeld-ervaringen. De verschillende strategieën om zo een disfunctioneel zelfbeeld functioneel te maken en de daaruit volgende behandelmogelijkheden worden dan besproken. We staan ook stil op welk moment in een behandeling dat het meest geëigend is. We sluiten af met een korte krachtige oefening om een disfunctioneel zelfbeeld te verbeteren.

Leestips

  • Neef de, M. (2022). Negatief zelfbeeld. Boom uitgevers
  • Stöfsel, M. & Rie de la, S. (naar verwachting november 2023) Trauma en disfunctioneel zelfbeeld, Bohn Stafleu van Loghum.

Kort CV

Drs. Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog-psychotherapeut en werkzaam in zijn psychotherapie- en onderwijspraktijk in Lunteren. Hij heeft meer dan twintig jaar gewerkt bij het SinaiCentrum, een Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma ten gevolge van oorlog, geweld en verlies. Hij heeft twee jaar als hoofd behandeling gewerkt op de verslavingskliniek De Wending van het Leger des Heils. Hij publiceerde, alleen en met co-auteurs,  diverse boeken: ‘Complex trauma’ (2010), ‘Diagnosing and Treating Complex Trauma’ (2014), ’Lunteren en de Tweede Wereldoorlog’ (2015), ‘Trauma en persoonlijkheidsproblematiek’ (2017) en ‘Trauma en Verwerkingstechnieken’ (2020).  In het najaar van 2023 zal ‘Trauma en disfunctioneel Zelfbeeld’ verschijnen.

Hij geeft lezingen, workshops en cursussen op het gebied van de cognitieve gedragstherapie, psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek en de gevolgen voor de behandelaar en hij is columnist bij de Lunterse Krant. Hij is supervisor-leertherapeut VGCt, EMDR-practitioner, supervisor en psychotraumatherapeut bij de NtVP en supervisor schematherapie en NVP.  Martijn is docent aan de Trauma Academie.