Keynote 3: Prof. dr. Ronny Bruffaerts – Het bestuderen van traumatische gebeurtenissen in de algemene bevolking: klinische en maatschappelijke lessen voor de 21ste eeuw

23 nov | 16:45 – 17:30

Prof. dr. Ronny Bruffaerts, Centrum voor Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg, Groep Biomedische Wetenschappen, KU Leuven

Toelichting Lezing
De meeste personen in de algemene bevolking in zowel geïndustrialiseerde als opkomende landen maken één of meerdere [vroegkinderlijke] trauma’s mee in hun leven. Trauma is dus vaak voorkomend in de algemene bevolking en niet enkel bij personen met psychische stoornissen. De studie van de effecten van [vroegkinderlijke] trauma’s op korte en lange termijn bij personen in de algemene bevolking is relatief recent: het is eigenlijk pas de laatste decennia dat dit soort onderzoek is ingebed geraakt in de academische wereld.

Deze onderzoekslijn erkent dat traumatische gebeurtenissen niet beperkt zijn tot specifieke klinische populaties, maar individuen kunnen treffen met verschillende achtergronden en contexten. Door trauma in de algemene bevolking te onderzoeken, kunnen onderzoekers waardevolle informatie verzamelen over de prevalentie, risicofactoren en gevolgen van traumatische ervaringen. De studie van traumatische gebeurtenissen in de algemene bevolking biedt klinische lessen door licht te werpen op het scala van psychologische reacties en copingmechanismen die individuen gebruiken na een trauma. Het helpt bij het identificeren van de factoren die bijdragen aan veerkracht en herstel, evenals de kwetsbaarheden die kunnen leiden tot de ontwikkeling van psychische stoornissen. Bovendien kunnen uit dergelijk onderzoek maatschappelijke lessen worden getrokken, zoals specifieke implicaties naar detectie en interventie. Deze kennis kan bijdragen aan het ontwerp van volksgezondheidsinitiatieven en beleid gericht op het verminderen van het aantal traumatische gebeurtenissen en het beperken van de gevolgen op lange termijn.

Leestips
Lanius, R. A., Vermetten, E., & Pain, C. (Eds.). (2010). The Impact of Early Life Trauma on Health and Disease: The Hidden Epidemic. Cambridge University Press.

Kort CV

Ronny Bruffaerts studeerde theoretische (KULeuven, 1997) en klinische psychologie (KULeuven, 1998) en promoveerde in 2005 tot doctor in de Medische Wetenschappen (KULeuven). Sinds 2008 is hij professor psychiatrie aan de Faculteit Geneeskunde van de KULeuven en vanaf 2017 is hij hoofd van het Centrum voor Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg aan de KULeuven. In 2012-2013 was hij verbonden aan de Johns Hopkins University in Baltimore en sinds 2017 aan het Institute for Social Research van de University of Michigan (VS). Eén van de onderzoekslijnen binnen het Centrum gaat over determinanten van psychische gezondheid in de algemene populatie, en de mate waarin traumatische ervaringen een impact hebben op gezondheid in de volwassenheid.