Privacy Policy

CELEVT handelt conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”. CELEVT verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, voor analyse- en marketingdoeleinden marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

CELEVT gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door CELEVT worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, eventuele offerteaanvraag, offerte, overeenkomst
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres
  • voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres
  • voor het verzamelen van gegevens van samenwerkingspartners: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt CELEVT eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@celevt.nl.

Voor het juist laten verlopen van een overeenkomst kan CELEVT ook samenwerken met externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor CELEVT, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@celevt.nl.