Over Ons

CELEVT (Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering) organiseert sinds 2012 de jaarlijkse Vroeg Trauma Congressen. Doel is het vergroten van de kennis over de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] van de gevolgen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]. Lees meer in Multidisciplinaire-Integrale-Traumabehandeling.pdf.

Eerder ontwikkelde CELEVT de Trauma Academie.

Vroegkinderlijke chronische traumatisering

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) door fysieke en/of psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik is een van de meest basale, langdurige determinanten voor gezondheid en welbevinden.

Met ingrijpende gevolgen voor de getroffene, diens omgeving en de maatschappij. De traumatisering staat in lineaire relatie tot een complexiteit van vaak samenhangende psychische, fysieke en maatschappelijke problemen.

Per jaar groeit het aantal mensen dat hiermee te maken heeft met ruim 100.000. De maatschappelijke kosten bedragen 2 – 3 miljard per jaar.

‘Adverse childhood experiences are the most basic and longlasting determinants of health risk behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs’

Prof. Dr. Vincent Felitti

Wat doen we

Het Centrum Late Effecten Vroeg-kinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) maakt de laatste traumakennis beschikbaar. Met congressen, conferenties en met We Speak Art.

Over de psychische, fysieke en maatschappelijke gevolgen van chronische traumatisering in de kinderjaren. En over de mogelijkheden voor effectieve traumabehandeling en de organisatie daarvan.

Voor wie

Behandelaren, onderzoekers, beleidsmakers in de geestelijke en somatische gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, verslavingszorg, justitie, overheid en verzekeraars. En voor iedereen die beroepsmatig of persoonlijk betrokken is bij de ontwikkelingen rond Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]

Ons team

Martijne Rensen

Functie: Directeur en oprichter
Expertise: Sociaal wetenschapper

Martijne Rensen is sociale wetenschapper, oprichter en directeur van CELEVT.  Zij richt zich ondermeer op de verdere ontwikkeling van de Multidisciplinaire Traumabehandeling [MIT], en het verspreiden van GGZ-kennis en is sinds 2020 de drijvende kracht van We Speak Art. Zij richtte in 2016 het LCVT...

Lees meer

Denise Melgert

Functie: Redacteur & Public Relations
Expertise: Social Worker / Ervaringswerker

Denise is ervaringswerker en student Social Work met als aandachtsgebied complex trauma. Ze is vooral geïnteresseerd in behandel interventies bij complex trauma en in hoe vroegkinderlijk trauma zich vastzet in het lichaam waar het voor uiteenlopende klachten kan zorgen. Als ervaringsdeskundige is...

Lees meer