Over Ons

CELEVT (Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering) organiseert sinds 2012 de jaarlijkse Vroeg Trauma Congressen. Doel is het vergroten van de kennis over de Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] van de gevolgen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]. Lees meer in Multidisciplinaire-Integrale-Traumabehandeling.pdf.

Het CELEVT VCT-Collectief

Als CELEVT VCT-Collectief in de GGZ willen wij een bijdrage leveren aan het verhogen van de kennis van de late gevolgen, de diagnostiek en de [fasegerichte en integrale] behandeling bij volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]. Specifiek bij mensen die ten gevolge van VCT [ondermeer] Complexe PTSS, Complexe Dissociatieve Stoornissen [DIS] hebben ontwikkeld. Veelal samengaand met Hechtingsproblematiek [gedesorganiseerde hechting], Bordeline Persoonlijkheidsproblematiek [BPS]

CELEVT was eerder ook de ontwikkelaar van de Trauma Academie. De Trauma Academie is per 2022 ondergebracht bij PAO Psychologie Trauma Academie – PAO

‘Adverse childhood experiences are the most basic and longlasting determinants of health risk behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs’

Prof. Dr. Vincent Felitti

Wie zijn wij?

Het CELEVT VCT-Collectief is een samenwerkingsverband van ter zake kundige GGZ-behandelaren, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers. Iedereen levert op persoonlijke titel een actieve bijdrage vanuit kennis en ervaring. Bij het collectief is een kring van mensen betrokken die hun organisatorische kennis en ervaring beschikbaar stellen.

Lidmaatschap?

Enkele personen vormen de eerste leden van het VCT-Collectief. Zij kunnen collegae benaderen om ook lid van het collectief te worden. Voorwaarde: daadwerkelijk een bijdrage leveren in natura. Leden van het collectief ontvangen geen vergoeding, maar leveren een inhoudelijke en/ of organisatorische en bijdrage om het VCT-Collectief in stand te houden.

Hoe bereiken wij ons doel?

Wij zien gezamenlijk het belang van de verspreiding van kennis rond de diagnostiek en behandeling van de psychische, fysieke en sociale gevolgen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. En van de multidisciplinaire en integratie behandeling voor vroeg getraumatiseerde volwassenen. Wij willen kennis beschikbaar stellen over ondermeer:

  • Wat is Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]
  • Wat zijn de neurofysiologische, psychologische en sociale processen die optreden bij VCT
  • Wat zijn de [late] psychische, fysieke, sociale en maatschappelijke gevolgen bij volwassenen
  • Wat is de actuele kennis rond multidisciplinaire en integrale diagnostiek en behandeling
  • Wat is de actuele kennis rond ervaringsdeskundigheid [bij professionals]

Wij doen dit door:

  • Het organiseren van congressen, symposia en bijeenkomsten [vanaf 2012]
  • Het bieden van digitale evidence-based en best-practice based informatie over diagnostiek, behandeling en ervaringsdeskundigheid [vanaf 2012]
  • Het bieden van ruimte voor zelforganisatie van special interestgroepen [vanaf 2025]
  • Het bieden van ruimte voor zelforganisatie van intervisiegroepen [vanaf 2025]
  • Het bieden van een overzicht ‘zoek gespecialiseerde VCT-behandelaar’ i.s.m. de PAO Trauma Academie [vanaf 2024]

VCT Collectief

Martijne Rensen

Functie: Directeur en oprichter
Expertise: Sociaal wetenschapper

Martijne Rensen is sociale wetenschapper, oprichter en directeur van CELEVT.  Zij richt zich ondermeer op de verdere ontwikkeling van de Multidisciplinaire Traumabehandeling [MIT], en het verspreiden van GGZ-kennis en is sinds 2020 de drijvende kracht van We Speak Art. Zij richtte in 2016 het LCVT...

Lees meer

Denise Melgert

Functie: Redacteur & Public Relations
Expertise: Social Worker / Ervaringswerker

Denise is ervaringswerker en student Social Work met als aandachtsgebied complex trauma. Ze is vooral geïnteresseerd in behandel interventies bij complex trauma en in hoe vroegkinderlijk trauma zich vastzet in het lichaam waar het voor uiteenlopende klachten kan zorgen. Als ervaringsdeskundige is...

Lees meer

Congres Commissie

Simona Karbouniaris

Functie: Onderzoeker

Dr. Simona Karbouniaris promoveerde in 2023 op de integratie van ervaringskennis onder GGZ professionals. Zij is werkzaam als sociaal wetenschapper bij Kenniscentrum Sociale Innovatie in Utrecht en daarnaast toezichthouder van een ggz organisatie. De afgelopen jaren begeleidt zij diverse...

Lees meer

Christel Kraaij

Functie: Klinisch Psycholoog en Directeur van Centrum voor Transitie

Drs. Christel Kraaij (klinisch psycholoog) behandelt sinds 2008 volwassenen die kampen met de gevolgen van vroegkinderlijk trauma. Na bij twee TRTC’s gewerkt te hebben, heeft ze sinds 2022, samen met andere betrokken collega’s een eigen GGZ-instelling geopend, Trauma en Transitie. Daarnaast is ze...

Lees meer

Martijne Rensen

Functie: Directeur en oprichter
Expertise: Sociaal wetenschapper

Martijne Rensen is sociale wetenschapper, oprichter en directeur van CELEVT.  Zij richt zich ondermeer op de verdere ontwikkeling van de Multidisciplinaire Traumabehandeling [MIT], en het verspreiden van GGZ-kennis en is sinds 2020 de drijvende kracht van We Speak Art. Zij richtte in 2016 het LCVT...

Lees meer

Martijn Stöfsel

Functie: Klinisch psycholoog/psychotherapeut

Drs. Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog-psychotherapeut en werkzaam in zijn psychotherapie- en onderwijspraktijk in Lunteren. Hij heeft meer dan twintig jaar gewerkt bij het SinaiCentrum, een Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma...

Lees meer

Congres Organisatie

Er zijn geen leden beschikbaar.