How to handle overdrachtsmanifestaties met abrupte wisselingen of combinaties van hechtingsgedrag

Toelichting

Vroeg trauma-gerelateerde onveilige gehechtheid uit zich tijdens de behandeling vaak in de vorm van verstoringen in zelf- en emotie regulatie, identiteitsverwarring en (somatoforme) dissociatie. Dit heeft zo zijn invloed op de kwaliteit van de therapeutische relatie én op het verloop van de therapeutische relatie. In deze workshop wordt aan de hand van een model van disregulatie verder ingegaan op de alliance ruptures en hoe hiermee om te gaan bij mensen met oa complex PTSS/DESNOS, BPD, en FNS. De focus zal liggen op gedesorganiseerde gehechtheidstijlen en geassocieerde klachten en symptomen en hoe deze onderscheiden worden van dismissive- en gepre-occupeerde gehechtheidstijlen en geassocieerde klachten en symptomen. Vervolgens zal per stijl worden ingegaan op behandelinterventies en adviezen voor de therapeutische relatie. Aan de hand van klinische vignetten zal er ook aandacht zijn voor het werken met (huis)dieren en de natuur, behandelen met digitale ondersteuning. Een en ander wordt onderbouwt met bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Er is ook ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Leestips

Van Dijke, & van Lankveld (2019). Videoconferencing psychotherapy in an app-environment for trauma-related psychopathology. In: Psychological Trauma. IntechOpen ISBN 978-1-78984-370-5. DOI: https://dx.doi.org/10.5772/intechopen.86364 of https://mts.intechopen.com/books/psychological-trauma/videoconferencing-psychotherapy-in-an-app-environment-for-trauma-related-psychopathology
Van Dijke, A., & Ford, J.D. (2015). Adult Attachment Fears and Emotion Dysregulation in Borderline Personality and Somatoform Disorders. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 2:6.  doi:10.1186/s40479-015-0026-9

Voorbeeld:
Lanius, R. A., Vermetten, E., & Pain, C. (Eds.). (2010). The Impact of Early Life Trauma on Health and Disease: The Hidden Epidemic. Cambridge University Press.

Kort CV

Annemiek van Dijke, PhD, Klinisch NeuroPsycholoog BIG en Klinisch Psycholoog BIG en psychotherapeut BIG/ NVP. Ze is gepromoveerd op vroeg trauma-gerelateerde verstoringen in de affectregulatie en identiteitsontwikkeling, gehechtheidsrelaties, en dissociatie bij mensen met oa DESNOS/ DTD, BPD, (complexe) PTSS en FNS/ conversie. Als senior onderzoeker is ze verbonden aan het LUMC-NeLL en aan Indigo I-psy PsyQ Brijder. Daarnaast is ze Lid Netwerk Dissociatieve stoornissen van de Parnassia Groep, geeft ze supervisie, consultatie, en onderwijs op dit gebied vanuit haar eigen praktijk PNP-Zuidas. Ook is ze bestuurslid van de ESTD geweest en heeft ze ISSTD awards gewonnen voor haar werk op het gebied van complex trauma en dissociatie.