Houd me los! Lichaamsgericht behandelen bij gedesorganiseerde hechting en vroegkinderlijk trauma.

Toelichting

Hechtingsproblemen en trauma hebben altijd een lichamelijke én een relationele component. Ze zijn (grotendeels) ’aan den lijve’ opgelopen, in contact met andere mensen. De klachten die ermee samenhangen uiten zich dan ook dikwijls fysiek en relationeel. Behandeling moet zich daarom richten op zowel de lichamelijke als de relationele vraagstukken. Middels psychomotorische therapie (PMT) wordt op een lichaamsgerichte en ervaringsgerichte manier gewerkt aan het leren verhouden tot het ‘ik ten opzichte van het eigen lichaam’ en het ‘ik ten opzichte van de ander’. Men leert (opnieuw) dat we een lichaam zijn én een lichaam hebben.

In deze workshop zullen we aandacht hebben voor theoretische achtergronden en praktische toepassingen van ervarings- en lichaamsgerichte behandeling voor elke discipline. De workshop beoogt bij te dragen aan het begrijpen en kunnen duiden van fysieke uitingsvormen bij hechtingsproblemen en trauma. Ook geeft het inspiratie voor behandeling en bejegening van mensen met dergelijke klachten. Specifiek is er ruimte voor de toepassing bij mensen met dissociatieve stoornissen? Hoe kunt u bijdragen aan voorwaarden zodat uw cliënt verder kan komen?

Leestips
Wehrle, M. (2020). Being a body and having a body. The twofold temporality of embodied intentionality. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 19(3), 499–521. https://doi.org/10.1007/s11097-019-09610-z
Scheffers, M. (2018). Body experience in patients with mental disorders. Groningen: Rijksuniversiteit Gronigen.

Kort CV
Adriaan de Bruin (BSc, MA) is psychomotorisch therapeut bij Trauma & Transitie in Doorn. Hij volgde een bachelor- en masteropleiding tot psychomotorisch therapeut aan Hogeschool Windesheim en een bachelor psychologie aan de Open Universiteit. Hij werkt sinds 2009 als psychomotorisch therapeut en heeft vooral ervaring met volwassenen die kampen met gevolgen van vroegkinderlijk trauma, in de vorm van persoonlijkheidsproblematiek, (complexe)PTSS en dissociatieve stoornissen.