EPISTEMISCHE HECHTING, HET WEKE HART VAN DE BEHANDELAAR EN HET RISICO OP (TE) LANGE BEHANDELINGEN BIJ VROEGKINDERLIJK GETRAUMATISEERDEN

Workshop door Drs. Martijn Stöfsel, klinisch psycholoog-psychotherapeut in eigen psychotherapie en onderwijspraktijk

Toelichting
Vroeg kinderlijke traumatisering leidt tot verstoringen  in de hechting en identiteitsontwikkeling. Hierdoor ontstaat er in de behandeling een epistemische hechting, waarbij in de therapeutische relatie  een vervulling van hechtingsbehoeften plaatsvind, die in de jeugd er niet was.  Die ontstane afhankelijkheid is op zich niet problematisch en vaak onvermijdelijk. Echter binnen die afhankelijkheid moet er een geleidelijke groei naar epistemsiche onafhankelijkheid plaatsvinden.  Met enige regelmaat gebeurt dit niet en verwordt  een behandeling tot een bekrachtiging van de epistemische afhankelijkheid van de cliënt, waar ogenschijnlijk beiden tevreden mee zijn, maar waar eigenlijk nog maar weinig in gebeurt. Hierbij speelt de afhankelijkheidsbehoefte van de cliënt een rol en het ‘weke hart’ van de behandelaar. Hierdoor kunnen behandelingen onnodig lang worden.  Dat is niet handig  in deze tijd met weinig GGZ-capaciteit, dat doet soms ook geen recht aan al wel behaalde resultaten.

Wat voor dynamieken spelen er dat cliënten behandelingen te lang willen laten duren? En -nog interessanter- wat voor dynamieken spelen er dat behandelaren behandelingen te lang laten duren? Doel van deze workshop is om behandelaren bewust te laten worden van hun eigen dynamieken, waarbij het ‘weke hart’ van de behandelaar een grote rol speelt.

Afgesloten wordt met concrete tips om behandelingen niet langer te laten duren dan zinvol is.

Leestips

  • Stöfsel & Mooren (2017), Het weke hart van de behandelaar: over compassie en lange In: Trauma en persoonlijkheidsproblematiek. BSL.
  • Reinders & Boot (2020). Korter behandelen of efficiënter behandelen? In: Tijdschrift voor Gedragstherapie, 53, 2, blz 103-112.


Kort CV
Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog-psychotherapeut en werkzaam in zijn psychotherapie- en onderwijspraktijk in Lunteren. Hij heeft meer dan twintig jaar gewerkt bij het SinaiCentrum, een Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma ten gevolge van oorlog, geweld en verlies. Hij heeft als hoofd behandeling gewerkt op de verslavingskliniek De Wending van het Leger des Heils. Hij publiceerde, alleen en met co-auteurs,  diverse boeken: ‘Complex trauma’ (2010), ‘Diagnosing and Treating Complex Trauma’ (2014), ’Lunteren en de Tweede Wereldoorlog’ (2015), ‘Trauma en persoonlijkheidsproblematiek’ (2017)‘Trauma en Verwerkingstechnieken’ (2020).  En  ‘Trauma en disfunctioneel Zelfbeeld’ (2023).

Hij geeft lezingen, workshops en cursussen op het gebied van de cognitieve gedragstherapie, psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek en de gevolgen voor de behandelaar en hij is columnist bij de Lunterse Krant. Hij is supervisor-leertherapeut VGCt, EMDR-practitioner, supervisor en psychotraumatherapeut bij de NtVP en supervisor schematherapie en NVP.