EMDR in de behandeling van DIS; valkuilen en aanbevelingen

Ondersteund door verschillende theoretische invalhoeken en vanuit haar praktijkervaringen zal Mariëtte ingaan op de globale opzet van een DIS-behandeling.

Zij zal uitgebreider ingaan op (het belang van) de indicatiestelling voor trauma-verwerking bij de doelgroep van overlevers van chronische vroegkinderlijke traumatisering. Om EMDR succesvol toe te kunnen passen moet de problematiek goed begrepen worden en daarbij vergt de methodiek aanpassing en inbedding. Effectieve traumaverwerking betekent dat cliënten de overgang kunnen gaan maken van overleven naar leven, waarbij we de veerkracht nog verder zien toenemen en het einddoel van integratie van de persoonlijkheid bereikt kan worden!

Leestips

Hf stuk: Casus 14 “Ik ben goed!”, een cliënte van 55 jaar met DIS, uit het casusboek EMDR onder redactie van Hornsveld en Berendsen, 2009

Artikel ‘Dissociation of the Personality and EMDR Therapy in Complex Trauma-Related Disorders: Applications in Phases 2 and 3 Treatment door Onn van der Hart, Mariette Greensick, Anabel Gonzalez, Dolores Mosquera en Roger Solomon’ in het Journal of EMDR Practice and Research, Volume 8, Number 1, 2014

Mariëtte Groenendijk, klinisch psycholoog en psychotherapeut en behandelt al meer dan 30 jaar cliënten met CPTSS, dissociatieve stoornissen en hechtingsproblematiek. Ze heeft meegeschreven aan het zorgprogramma voor dissociatieve stoornissen.