EMDR in de behandeling van DIS; valkuilen en aanbevelingen

Drs. Mariëtte Groenendijk, klinisch psycholoog en psychotherapeut en behandelt al meer dan 30 jaar cliënten met CPTSS, dissociatieve stoornissen en hechtingsproblematiek en is docent aan de Trauma Academie. Ze heeft meegeschreven aan het zorgprogramma voor dissociatieve stoornissen.

Toelichting
Ondersteund door verschillende theoretische invalhoeken en vanuit haar praktijkervaringen zal Mariëtte ingaan op de globale opzet van een DIS-behandeling. Zij zal uitgebreider ingaan op (het belang van) de indicatiestelling voor trauma-verwerking bij de doelgroep van overlevers van chronische vroegkinderlijke traumatisering. Om EMDR succesvol toe te kunnen passen moet de problematiek goed begrepen worden en daarbij vergt de methodiek aanpassing en inbedding. Effectieve traumaverwerking betekent dat cliënten de overgang kunnen gaan maken van overleven naar leven, waarbij we de veerkracht nog verder zien toenemen en het einddoel van integratie van de persoonlijkheid bereikt kan worden!

Leestips
Hf stuk: Casus 14 “Ik ben goed!”, een cliënte van 55 jaar met DIS, uit het casusboek EMDR onder redactie van Hornsveld en Berendsen, 2009 

Artikel ‘Dissociation of the Personality and EMDR Therapy in Complex Trauma-Related Disorders: Applications in Phases 2 and 3 Treatment door Onn van der Hart, Mariette Greensick, Anabel Gonzalez, Dolores Mosquera en Roger Solomon’ in het Journal of EMDR Practice and Research, Volume 8, Number 1, 2014

Kort CV

Drs. Marriette Groenendijk is opgeleid als klinisch psycholoog en psychotherapeut voor volwassenen en kinderen en werkzaam geweest in de psychiatrie. Intensieve klinische (trauma)behandeling opgezet waaronder een ééndaagse deeltijdbehandeling voor cliënten met DIS. Tot 2013 was zij teamleider van een TRTC (Top Referent Trauma Centrum) en vanaf 2012 werkt zij in een eigen praktijk. Sinds 2007 verzorgt Mariette workshops en lezingen over de behandeling van cliënten met CPTSS, dissociatieve stoornissen en hechtingsproblematiek. Zij was actief betrokken bij het zorgprogramma voor dissociatieve stoornissen. Sinds 2017 verzorgt zij jaarlijks een 3-daagse cursus voor EMDR-therapeuten over de behandeling van VCT en dissociatie. Mariette is docent aan de Trauma Academie.