Een nieuw behandelperspectief: integraal en multidisciplinar

mei 31, 2018 | Verdieping

Vanwege de veelal samenhangende psychische, fysieke en maatschappelijke problematiek is bij vroeg getraumatiseerde volwassenen is een fasegerichte Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) noodzakelijk. Longitudinaal onderzoek van Amerikaanse collega’s over de effectiviteit van de fasegerichte behandeling stemt optimistisch.

Bij cliënten met vroegkinderlijk traumatisering en complexe trauma gerelateerde stoornissen namen na de trauma gerelateerde symptomen na eerste behandelfase fors af en daalden sterker naarmate cliënten de daaropvolgende behandelfasen doorliepen. De zorgkosten namen vergelijkbaar af. Publicatie in het Tijdschrift GGZ.nl.

Multidisciplinaire-Integrale-Traumabehandeling

Recente berichten