Diagnostiek van lichaamsbeleving bij Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.

Dr. Mia Scheffers, bewegingswetenschapper, psychomotorisch therapeut en seksuoloog. Associate lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn, hogeschool Windesheim Zwolle en docent aan de Trauma Academie.

Toelichting
Vroege traumatische ervaringen hebben een uiterst negatieve invloed op onze lichaamsbeleving. Dit is in onderzoek bevestigd (Scheffers et al., 2017; http://hdl.handle.net/11370/782487bb-66b5-4ee5-953d-d51264420c2f).

Een problematische of verstoorde lichaamsbeleving heeft ook veel gevolgen voor onze lichamelijke relaties met anderen. Zowel de perceptie van lichaamssignalen als de expressie via houding en beweging van wat in ons leeft zijn beschadigd. Het eigen lichaam wordt als vies, schaamtevol, pijnlijk en afgepakt ervaren. Aandacht voor het beleefde lichaam en lichaamssensaties is dus van belang. Positieve en negatieve aspecten van de geschiedenis van onze lichamelijkheid dienen aan bod te komen.

In de workshop komt aan de orde:

  • Welke aspecten van lichaamsbeleving kunnen we onderscheiden?
  • Hoe kunnen we vragen naar vroegere ervaringen op het gebied van bewegen en lichamelijkheid?
  • Hoe kan via gevalideerde vragenlijsten informatie verkregen worden over lichaamsbeleving en hoe kan hiermee samen met de cliënt een koers in therapie worden uitgezet? We oefenen met de volgende vragenlijsten: Multidimensional Assessement of Interoceptive Awareness (MAIA-2) en Dresdner Vragenlijst Lichaamsattitude (DKB-35) en bespreken de bruikbaarheid.

Leestips
Kearney, B. E., & Lanius, R. A. (2022). The brain-body disconnect: A somatic sensory basis for trauma-related disorders. Frontiers in Neuroscience, 16, 1881.
Mehling, W. E., Price, C., Daubenmier, J. J., Acree, M., Bartmess, E., & Stewart, A. (2012). The multidimensional assessment of interoceptive awareness (MAIA). PloS one, 7(11), e48230.
Scheffers, M., Hoek, M., Bosscher, R. J., van Duijn, M. A., Schoevers, R. A., & van Busschbach, J. T. (2017). Negative body experience in women with early childhood trauma: associations with trauma severity and dissociation. European Journal of Psychotraumatology, 8(1), 1322892.

Kort CV
Dr. Mia Scheffers is opgeleid als bewegingswetenschapper, seksuoloog en integratief bewegingspsychotherapeut. Zij werkte ruim 25 jaar bij Centrum ’45, landelijk centrum voor behandeling van psychotraumaklachten ten gevolge van vervolging, oorlog en geweld. Daarnaast richtte ze, samen met Gaby Staudenmayr, het Centrum voor Integratieve Bewegingspsychotherapie (IBT) op. Ook hier stond de bewegings- en lichaamsgerichte behandeling van traumagerelateerde problematiek centraal. In 2018 rondde ze haar promotieonderzoek over lichaamsbeleving bij mensen met psychiatrische problematiek af. Momenteel is ze als associate lector verbonden aan het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van hogeschool Windesheim. Haar aandachtsgebieden zijn het meten van lichaamsbeleving en de ontwikkeling en evaluatie van bewegings- en lichaamsgerichte interventies bij traumagerelateerde problematiek. Mia is docent aan de Trauma Academie.