Diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijk trauma bij mensen met een ontwikkelingsstoornis: doen! …maar hoe dan?

Dr. Liesbeth Mevissen, is als klinisch psycholoog werkzaam vanuit haar eigen Praktijk voor Psychotrauma en als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum van Trajectum en docent Trauma Academie.

Mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en mensen met autisme (of de combinatie van beide) hebben een verhoogd risico op blootstelling aan potentieel traumatische ervaringen én een verhoogd risico op het ontwikkelen van posttraumatische stress klachten. Vroegkinderlijke traumatisering en intergenerationele overdracht van trauma komt bij hen relatief vaak voor. Vanwege beperkte cognitieve en adaptieve vaardigheden profiteren zijn onvoldoende van de standaardprocedures voor diagnostiek en behandeling. Aanpassingen zijn nodig.

In deze workshop maak je kennis met de DITS-LVB, een klinisch interview waarmee trauma’s en stressoren (waaronder ACE’s) en daarmee samenhangende klachten op een eenvoudige manier worden uitgevraagd. Daarnaast krijg je informatie over behandelmogelijkheden van complex trauma bij mensen met ontwikkelingsstoornissen

De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van casuïstiek met videobeelden. We sluiten de workshop af met een reflectie op hoe de gedeelde kennis en ervaring van betekenis kan zijn voor je eigen werksituatie.

Leestips
Mevissen, L., Ooms-Evers, L., Serra, M., De Jongh, A. & Didden, R. (2020). Intensieve traumagerichte behandeling voor gezinnen met LVB. Toepasbaarheid en potentiële effectiviteit. Gedragstherapie, 53, 237-256.

Vervoort-Schel, J., Pellemans-van Rooijen, R., Kooijmans, R. & Moonen, X. (2022). Waarom Trauma Informed Care als organisatiebreed raamwerk voor trauma-sensitieve zorg?. LVB Onderzoek & Praktijk, 20(1), 5-17.

Kort CV

Liesbeth Mevissen is orthopedagoog en klinisch psycholoog en zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, docent en EMDR supervisor. Liesbeth is als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum van Trajectum, een instelling voor specialistische zorg aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en onbegrepen, risicovol gedrag. Als copromotor begeleidt zij meerdere promovendi. Als consulent is zij werkzaam voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise). Liesbeth heeft jarenlange ervaring in zowel de gehandicaptenzorg als de GGZ. Zij is gespecialiseerd in diagnostiek en (intensieve) behandeling van psychotrauma bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking en bij mensen met een autismespectrumstoornis en hun naast betrokkenen. Zij ontwikkelde de DITS-LVB, een diagnostisch interview waarmee PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde klachtenpatronen kunnen worden vastgesteld. Liesbeth is spreker op congressen en auteur van meerdere nationale en internationale publicaties Met haar proefschrift “assessment and treatment of PTSD in individuals with ID” won zij de Jan van Dijk Award. Liesbeth is docent aan de Trauma Academie.