De gegijzelde therapeut – Drs. Joany Spierings

Toelichting

Er zijn cliënten die in de behandeling gedrag laten zien wat in de ‘gewone wereld’ niet geaccepteerd zou worden: dreigen, dwingen, claimen, aanklagen, verbaal geweld en een enkele keer zelfs fysiek geweld. Wij therapeuten zijn geneigd dit soort wangedrag te interpreteren als deel van het ziektebeeld, en het daarmee op een bepaalde manier te vergoelijken, te bagatelliseren, te meten aan andere maatstaven dan de maatschappelijke codes.

De vraag die in deze presentatie aan de orde gesteld wordt: is het begrijpen en tolereren van wangedrag in het licht van “het ziektebeeld” altijd op zijn plaats?

Het gedrag van de therapeut daarentegen is gebonden aan strenge regels en voorschriften, aan een veelheid van ethische codes, in het leven geroepen om de cliënt te beschermen en strikt gehandhaafd met sancties. Daarbij wordt de cliënt gezien als de kwetsbare en de machteloze, overgeleverd aan de machtige hulpverlener.

De vraag die in deze presentatie aan de orde gesteld wordt: is de cliënt wel zo machteloos, en is de therapeut wel zo machtig? Wie moet eigenlijk beschermd worden tegen wie?

De ideeën die in de maatschappij als geheel leven over (het recht op) ‘hulp’ en (de plicht van) ‘hulpverleners’, en de maakbaarheid van geluk, vormen een derde belangrijke factor in dit krachtenveld.
De vraag die in deze presentatie aan de orde gesteld wordt: worden wij niet soms door de maatschappij opgezadeld met een onmogelijke opgave, in een onwerkbare situatie?

Leestips
Appelo, M. (2018) Verslagen door het tuchtrecht. Boom, Meppel.
Verhulst, J.C.R.M. (2002) Therapie als alibi. Swets & Zeitlinger, Lisse.

Kort CV
Joany Spierings is GZ-psycholoog/psychotherapeut en EMDR supervisor. Zij heeft meer dan 45 jaar werkervaring in de specialistische GGZ met als expertise persoonlijkheidsstoornissen en traumagerelateerde stoornissen. Daarnaast verzorgt zij cursussen en spreekt op (EMDR) congressen over complex trauma en gecompliceerde rouw in vele landen binnen en buiten Europa. Ook heeft zij deel uitgemaakt van een groot aantal humanitaire EMDR projecten.