Congressen overzicht

Vroeg Trauma Congres 2024

5 nov2024
09:30-17:00

Vroege traumatisering in gehechtheidsrelaties heeft een enorme impact op de psychologische en biologische ontwikkeling. Deze vroege traumatisering geeft bij volwassenen niet alleen PTSS-klachten. Kenmerkend is ook de verstoringen in de affectregulatie, hechting en identiteitsontwikkeling. Dit geldt voor veel vroeg getraumatiseerde cliënten, maar wordt het meest zichtbaar bij volwassen cliënten met Complexe PTSS, Complexe Dissociatieve Stoornissen en een (co-morbide) Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Door de moeite met hechting en vertrouwen die deze cliënten veelal hebben, wordt de therapeutische relatie vaak gekenmerkt diverse complexe en hevige overdrachtsmanifestaties met abrupte wisselingen of combinaties van hechtingsgedrag.  Als gevolg daarvan kan de therapeutische werkrelatie in toenemende mate verstoord raken. 

In de traumabehandeling bij vroeg getraumatiseerde volwassenen met problemen in de hechting is het de uitdaging hoe stagnaties en impasses te doorbreken en om te buigen en een veilig kader voor de therapeutische samenwerking. Vraag is; hoe gaan we om met de verschillende manifestaties waar een onveilige hechting aan ten grondslag ligt, wat zijn passende behandelinterventies en wat is de laatste state of the art vanuit onderzoek?

Voorgaande Congressen

Vroeg Trauma Jubileumcongres 2023

23 nov2023
09:30-17:00

Een groot aantal van de GGZ-patiënten is in de kinderjaren aanhoudend en langdurig getraumatiseerd. Deze vroege traumatisering vormt de meest basale en langdurige determinant voor gezondheid en welbevinden. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat een fasegerichte Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] zowel bij kinderen als bij volwassenen een enorm effectieve therapievorm is. Dankzij het groeiende aantal behandelaren dat zich hierin specialiseert, gaan steeds meer vroeg getraumatiseerde kinderen en volwassenen gezonder door het leven.

Wij zijn trots op iedereen die aan dit prachtige resultaat in de behandeling, soms tegen de stroom in, een bijdrage heeft geleverd. Daarom staat ons 10de en tevens jubileumcongres in het teken van Vieren én Veerkracht met aandacht voor wat werkt en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, diagnostiek en behandelinterventies. Wees erbij!

Vroeg Trauma Congres 2022

24 okt2022
09:30-18:00

Verbinding is Hoofdzaak; Vroeg trauma & Interpersoonlijke Neurobiologie Brain – Body – Mind Samen op zoek naar implicaties voor behandeling 12 oktober 2022 - het negende Vroeg Trauma Congres We ontdekken steeds meer over de wijze waarop vroege traumatische interpersoonlijke ervaringen fysiek gestalte krijgen in het zich ontwikkelende brein en hoe dat kan doorwerken in de volwassenheid. Hormonale, neurale en epigenetische veranderingen zijn daarvan het harde (neuro)biologische bewijs. Met...

Celevt Congres 2021

4 okt2021
10:00-17:00

Als woorden tekortschieten; het getraumatiseerde lichaam in therapie 14 oktober 2021 - het achtste CELEVT Congres Klik op de onderstaande links om de verslagen van dit congres te lezen:  Verslag 1Verslag 2Verslag 3 De gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering zijn niet of nauwelijks te bevatten. Dat weerspiegelt zich in de geest en in het lichaam en daarmee ook in de behandeling van onze volwassen cliënten. Dit congres laat zien wat het getraumatiseerde lichaam de behandelaar kan...