Gedesorganiseerde hechting in de
therapeutische relatie

11e Vroeg Trauma Congres CELEVT

Vroeg Trauma Congres 2024

Datum: 5 nov, 2024

Tijd: 09:30-17:00

Vroege traumatisering in gehechtheidsrelaties heeft een enorme impact op de psychologische en biologische ontwikkeling. Deze vroege traumatisering geeft bij volwassenen niet alleen PTSS-klachten. Kenmerkend is ook de verstoringen in de affectregulatie, hechting en identiteitsontwikkeling. Dit geldt voor veel vroeg getraumatiseerde cliënten, maar wordt het meest zichtbaar bij volwassen cliënten met Complexe PTSS, Complexe Dissociatieve Stoornissen en een (co-morbide) Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Door de moeite met hechting en vertrouwen die deze cliënten veelal hebben, wordt de therapeutische relatie vaak gekenmerkt diverse complexe en hevige overdrachtsmanifestaties met abrupte wisselingen of combinaties van hechtingsgedrag.  Als gevolg daarvan kan de therapeutische werkrelatie in toenemende mate verstoord raken.

In de traumabehandeling bij vroeg getraumatiseerde volwassenen met problemen in de hechting is het de uitdaging hoe stagnaties en impasses te doorbereken en om te buigen en een veilig kader voor de therapeutische samenwerking. Vraag is; hoe gaan we om met de verschillende manifestaties waar een onveilige hechting aan ten grondslag ligt, wat zijn passende behandelinterventies en wat is de laatste state of the art vanuit onderzoek?

 

Locatie

Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort | T: 033 467 3730
Bereikbaarheid & parkeren: Contact • Eenhoorn Amersfoort

 

Inschrijven

Klik hier om je in te schrijven  

 

 

Accreditaties

Accreditatie zal worden aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
  • Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
  • Register Vaktherapie

 

Bij inschrijving kunt u aangeven voor welke beroepsvereniging u graag accreditatiepunten wil ontvangen voor uw deelname aan het congres. 
Staat uw beroepsvereniging er niet bij, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen aan congres@celevt.nl. Als er voldoende belangstelling is, zullen we ook accreditatie aanvragen bij deze specifieke vereniging. 

 

Kosten

De kosten bedragen € 349 per persoon. Early Bird € 325. Studenten betalen
€ 295 (bij aanmelding op de dag zelf dient u een (kopie van) geldige collegekaart te tonen.


Annuleren

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk
Bij annulering voor 1 oktober 2024 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
Bij annulering tussen 1 oktober en 15 oktober 2024 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
Bij annulering na 15 oktober 2024 bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit tevoren schriftelijk aan CELEVT is aangegeven. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan congres@celevt.nl.

 

Programma

09:00-09:30

Registratie

09:30-09:40

Welkom door dagvoorzitter Dr. Anneke Vinke

Anneke Vinke is opgeleid als orthopedagoog en geregistreerd als Gz-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) en Orthopedagoog Generalist. Zij specialiseerde zich in interlandelijke adoptie, pleegzorg en kinderbescherming. Zij is een allround gedragswetenschapper die bij voorkeur praktisch werk met cliënten en cliëntsystemen combineert met onderzoeks-, ontwikkelings-, advies-, en trainingsactiviteiten.
09:40-10:25
Spreker

Keynote 1 Dr. Nelleke Nicolai

 "Hou me vast en laat me los" Lezing door Dr. Nelleke J Nicolai, psychiater niet praktiserend, psychotherapeut en psychoanalyticus "Hou me vast en laat me los" Toelichting In mijn bijdrage ga ik kort in op de geschiedenis van het concept desorganisatie van de gehechtheid, met name de intergenerationele overdracht. Daarna zal ik dieper ingaan op de herhalingsscenario’s die de therapeutische relatie een mijnenveld van wantrouwen en angst kunnen maken. Ten slotte zal ik bespreken hoe daar mee om te gaan en wat te vermijden. Leestips Beebe, B & Lachman, (2013). The origins of attachment. Infant research and adult treatment. New...
Lees meer
10:25-11:10
Spreker

Keynote 2 Drs. Renate Geuzinge

‘Het is en blijft toch je moeder’: Afscheid nemen van traumatische hechtingsrelaties Toelichting    De allereerste relaties in je leven vormen de blauwdruk voor alle hechte relaties die daarna nog komen. Gehechtheidspatronen worden vastgelegd in het impliciete geheugen, dat verspreid is door geheel het brein en ook het lichaam. Wanneer de gehechtheidservaringen erg onveilig waren, zoals bij een getraumatiseerde gehechtheidsrelatie, kan dit later tot erg veel interpersoonlijke problemen leiden. Ook in de behandelrelatie komen we deze problemen tegen. De gehechtheidspatronen zijn vaak krachtige neuronale verbindingen, als duidelijke paden, waar cliënten maar moeilijk van kunnen afwijken. Daarom proberen we als therapeut...
Lees meer
11:10-11:40

Pauze

11:40-12:25
Spreker

Keynote 3 Drs. Saskia Knapen

Een moeilijke behandelrelatie heb je niet alleen. We zijn geneigd het niet slagen van behandelingen vooral toe te schrijven aan gedrag van onze cliënten. Ze zijn te moeilijk of te weinig gemotiveerd of te ernstig gestoord. Maar wat is onze eigen rol? Is een persoonlijkheidsstoornis niet eerder een stoornis van de relatie in plaats van het individu? In deze lezing leer je over het relatief nieuwe theoretische concept ‘epistemisch vertrouwen’ en welke impact deze theorie heeft op de visie op trauma, persoonlijkheidsproblematiek en moeilijk gedrag. Hoe kunnen we proberen door moeilijk gedrag heen te kijken en het te begrijpen in...
Lees meer
12:25-13:25

Lunch

13:25-13:45

Drs. Peter Rombouts – Aanwezig blijven in de beweging

Drs. Peter Rombouts is organisatie- en veranderkundige en drievoudig wereldkampioen Argentijnse Tango. Na zijn studie beleids- en organisatiewetenschappen aan de Tilburg University is hij zich gaan verdiepen in het samenbrengen van de wereld van de kunsten en de wereld van organisaties. Het gaat hem om het aanwakkeren van creatiekracht daar waar deze, om welke goede reden ook, is vertrokken. Als mens beschikken we over meerdere vormen van intelligentie, meerdere registers waaruit we kunnen putten in het omgaan met een steeds complexere wereld. In onze tijd heeft het rationele denken de overhand gekregen op andere vormen van weten zoals bijvoorbeeld het...
Lees meer
13:45-14:30
Spreker

Keynote 4 Drs. Mariëtte Groenendijk

EMDR bij hechtingstrauma De lezing gaat na een korte inleiding over type 3 trauma, in op de invloed van hechtingsproblematiek op de indicatiestelling voor EMDR bij volwassenen die lijden onder de gevolgen daarvan. Er wordt uitgelegd wanneer en waarom een zorgvuldige, verantwoorde en succesvolle EMDR-therapie een gefaseerde aanpak nodig heeft. Vervolgens gaat het over wat traumaverwerking behelst en beoogt wanneer het om vroegkinderlijk chronisch trauma gaat. Lukt dit ook bij ernstig hechtingstrauma en wat is dan globaal het verloop van de behandeling? Volstaat EMDR of is er meer nodig? Er volgen praktische tips over de toepassing van EMDR bij deze...
Lees meer
14:30-15:00

Pauze

15:00-16:15
Workshop

Deelsessies

Deelsessie 1: Epistemische hechting, het weke hart van de behandelaar en het risico op (te) lange behandelingen bij vroegkinderlijk getraumatiseerden Drs. Martijn Stöfsel Deelsessie 2: Houd me los! Lichaamsgericht behandelen bij gedesorganiseerde hechting en vroegkinderlijk trauma. Adriaan de Bruin, MSc., MA Deelsessie 3: How to handle overdrachtsmanifestaties met abrupte wisselingen of combinaties van hechtingsgedrag Dr. Annemieke van Dijke Deelsessie 4: “Vastplakken of loslaten, weggooien of meenemen, kapotmaken of toch koesteren...” Beeldende therapie bij mensen met een gedesorganiseerde gehechtheidsstijl. Wieke Hensbroek Deelsessie 5: Onveilig gehechte zorgverlener en de therapeutische relatie Drs. Corinne Bronsink Deelsessie 6: ‘Missie afbreken…’ de werkrelatie tussen therapeut...
Lees meer
16:15-16:45
Spreker

Afsluitende lezing en muziek door Drs. Kees Blase

Neurofysiologische aanvulling met HRVbiofeedback bij emotieregulatie en traumabehandeling Onveilige hechting en verstoringen in de affect-regulatie hangen samen met een verstoorde Nervus Vagus. Balans tussen Sympathisch zenuwstelsel en Nervus Vagus is essentieel voor balans van het autonome zenuwstelsel en dus voor een veilige gevoel, veilige hechting sociale betrokkenheid en biologische ontwikkeling. Het mooie is dat we inmiddels een wetenschappelijke methode hebben ontwikkeld om zelf het autonome zenuwstelsel weer in balans te brengen, wat ook meetbaar is met Heart Rate Variability biofeedback. De client heeft nu zelf een methode om in veilige balans te komen. Adem is daarbij de sleutel, HartFocus bewegingsoefeningen ondersteunen...
Lees meer
16:45-18:00

Afsluiting & borrel

Congres Nieuws, Updates & meer…