Gedesorganiseerde hechting in de
therapeutische relatie

11e Vroeg Trauma Congres CELEVT

Vroeg Trauma Congres 2024

Datum: 5 nov, 2024

Tijd: 09:30-17:00

Vroege traumatisering in gehechtheidsrelaties heeft een enorme impact op de psychologische en biologische ontwikkeling. Deze vroege traumatisering geeft bij volwassenen niet alleen PTSS-klachten. Kenmerkend is ook de verstoringen in de affectregulatie, hechting en identiteitsontwikkeling. Dit geldt voor veel vroeg getraumatiseerde cliënten, maar wordt het meest zichtbaar bij volwassen cliënten met Complexe PTSS, Complexe Dissociatieve Stoornissen en een (co-morbide) Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Door de moeite met hechting en vertrouwen die deze cliënten veelal hebben, wordt de therapeutische relatie vaak gekenmerkt diverse complexe en hevige overdrachtsmanifestaties met abrupte wisselingen of combinaties van hechtingsgedrag.  Als gevolg daarvan kan de therapeutische werkrelatie in toenemende mate verstoord raken.

In de traumabehandeling bij vroeg getraumatiseerde volwassenen met problemen in de hechting is het de uitdaging hoe stagnaties en impasses te doorbereken en om te buigen en een veilig kader voor de therapeutische samenwerking. Vraag is; hoe gaan we om met de verschillende manifestaties waar een onveilige hechting aan ten grondslag ligt, wat zijn passende behandelinterventies en wat is de laatste state of the art vanuit onderzoek?

Accreditaties

Accreditatie zal worden aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
  • Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
  • NIP K&J
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Vereniging V&VN Verpleegkundig Specialisten
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
  • Register Vaktherapie

 

Bij inschrijving kunt u aangeven voor welke beroepsvereniging u graag accreditatiepunten wil ontvangen voor uw deelname aan het congres. 
Staat uw beroepsvereniging er niet bij, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen aan congres@celevt.nl. Als er voldoende belangstelling is, zullen we ook accreditatie aanvragen bij deze specifieke vereniging. 

 

 

Locatie

Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort | T: 033 467 3730
Bereikbaarheid & parkeren: Contact • Eenhoorn Amersfoort

 

Programma

Workshop

Workshop Epistemische hechting, het weke hart van de behandelaar en het risico op (te) lange behandelingen bij vroegkinderlijk getraumatiseerden

Workshop door Drs. Martijn Stöfsel, klinisch psycholoog-psychotherapeut in eigen psychotherapie en onderwijspraktijk Toelichting Vroeg kinderlijke traumatisering leidt tot verstoringen  in de hechting en identiteitsontwikkeling. Hierdoor ontstaat er in de behandeling een epistemische hechting, waarbij in de therapeutische relatie  een vervulling van hechtingsbehoeften plaatsvind, die in de jeugd er niet was.  Die ontstane afhankelijkheid is op zich niet problematisch en vaak onvermijdelijk. Echter binnen die afhankelijkheid moet er een geleidelijke groei naar epistemsiche onafhankelijkheid plaatsvinden.  Met enige regelmaat gebeurt dit niet en verwordt  een behandeling tot een bekrachtiging van de epistemische afhankelijkheid van de cliënt, waar ogenschijnlijk beiden tevreden mee zijn, maar...
Lees meer

Congres Nieuws, Updates & meer…