Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische TraumatiseringAdviesbureau CELEVT
8 oktober 2015. Derde landelijke Congres. Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid. Ga hier naar de congreswebsite, download hier het programma. Het congres in 2014 werd beoordeeld met een 8.4 download hier het congresverslag.

studerne

handen

innovation

Betrokken partner in expertise en innovatie

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) waaronder emotionele verwaarlozing en mishandeling, fysieke verwaarlozing en mishandeling en seksueel misbruik, is een van de meest basale, langdurige determinanten voor gezondheid en welbevinden, met vaak ingrijpende gevolgen voor de getroffene, zijn / haar persoonlijke omgeving en de maatschappij. CELEVT wil het maatschappelijk belang dienen en een bijdrage leveren aan het ledigen van persoonlijk leed en aan de afname van de daaraan verbonden maatschappelijke kosten. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zetten wij ons in en vertalen onze trauma expertise naar de praktijk van alle dag. Wij doen dit door:

De STRAKX Traumacentra voor diagnostiek en behandeling.
Voor professionals en organisaties de Trauma Academie.
Voor mensen die getraumatiseerd zijn en hun nabije naasten het HART College.
Voor iedereen die meer wil weten het Expertise Centrum en publicaties.

 

 

STRAKX Traumacentra

In 2016 wordt de eerste stap gezet naar de STRAKX Traumacentra, een netwerk van  Vroegkinderlijk Trauma Expertise Centra voor de diagnostiek en behandeling van in de kinderjaren chronische getraumatiseerde volwassen waarin ook onderzoek en innovatie een structurele plaats heeft. Aan de STRAKX Traumacentra zijn ook de Trauma Academie en het HART College verbonden.  

Trauma academie

Bent u als professional werkzaam en wilt u meer kennis opdoen of wit u zich specialiseren in trauma-gerelateerde psychische problematiek in relatie tot VCT bij volwassenen? Hoe te herkennen, te screenen en diagnosticeren, te begeleiden en behandelen? Wilt u nieuwe behandelvormen implementeren, uzelf, uw team of uw organisatie verder ontwikkelen? Laat u inspireren door onze vooraanstaande docenten, supervisors en trainers! Meer info.

 

 

Expertise centrum

Kennis delen, dat is de meerwaarde van CELEVT. Hoe zit het bijvoorbeeld met de gevolgen van VCT op volwassen leeftijd? Onderzoek? Richtlijnen en standaarden? Complex Trauma? PTSS? Dissociatie? Trauma en psychose? Trauma en Verslaving? CELEVT deelt haar kennis met zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, overheden en verzekeraars. 

 

 

Het HARTcollege

Bent u in uw kinderjaren chronisch getraumatiseerd en wilt u werken aan uw herstel? Nieuwe kracht vinden, uw talenten verder ontwikkelen? Uw herstel koppelen aan trauma- en herstel kennis?  Bent u naaste van iemand? Nieuwe kennis  opdoen en gebruiken om sturing te geven aan uw eigen herstelproces? Maak kennis met een cursus, workshop of symposium en de vooraanstaande docenten en trainers van het HART College en laat u inspireren! Meer info.

 

Vroegkinderlijke Traumatisering

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering kan tot in de late volwassenheid leiden tot diverse psychische, gezondheids- en maatschappelijke problemen. De aard en ernst varieert met de leeftijd waarop de traumatisering begon, de relatie met de agressor, de duur en ernst van de traumatisering en de emotionele en sociale ondersteuning uit de omgeving. Onderzoek wijst uit dat Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering verband houdt met een scala aan psychische stoornissen in de volwassenheid. En dat deze relatie het sterkst is bij een combinatie van meerdere vormen van traumatisering. Meer info.

 Bekijk hier de video van Dr. Nadine Burke Harris over de ACE Studies.